тест2019

статті витрат

загальні витрати, грн.

населення, грн.

бюджетні установи, грн.

інші споживачі, грн.

об'єм послуг, м3

825849

705377

38390

82082

повна планована собівартість послуг (урахування послуг з захоронення тпв)

56 278 539,80

48 068 820,78

2 616 135,81

5 593 583,21

повна планована собівартість послуг (без урахування послуг з захоронення тпв)

50 167 514,07

42 849 250,38

2 332 061,75

4 986 201,94

повна планова собівартість вивезення 1 м3 тпв

60,75

60,75

60,75

60,75

1.

планована виробнича собівартість:

39 840 771,33

34 028 937,20

1 852 018,00

3 959 816,13

планова виробнича собівартість 1 м3

48,24

48,24

48,24

48,24

1.1.

прямі витрати на оплату праці (персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом)

17 235 215,24

1.2.

прямі матеріальні витрати:

14 370 646,00

1.2.1.

прямі витрати на придбання палива

11 172 319,00

1.2.2.

прямі витрати на придбання матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів для забезпечення технологічного процесу

3 198 327,00

1.3.

інші прямі витрати:

3 791 747,35

1.3.1.

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу

3 791 747,35

1.3.2.

амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення

0,00

1.3.3.

інші виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним

об'єктом витрат

0,00

1.4.

загальновиробничі витрати:

4 443 162,74

1.4.1

оплата праці загальновиробничого персоналу

2 662 164,87

1.4.2

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для загальновиробничого персоналу

585 676,27

1.4.3

витрати на утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, пожежною і сторожовою охороною об'єктів виробничого призначення, утриманням санітарних зон, оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств

201 871,00

1.4.4

витрати на опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття, та інші витрати, пов'язані з експлуатацією виробничих приміщень

373 560,00

1.4.5

витрати на обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки,

обов'язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги

інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних

цехів та інших допоміжних виробництв

558 922,00

1.4.6

витрати на охороною навколишнього середовища

10 009,00

1.4.7

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення

0,00

1.4.8

податки, збори (обов'язкові платежі)

50 959,60

2.

адміністративні витрати:

8 034 088,22

6 862 103,18

373 468,57

798 516,47

адміністративні витрати, %

20,17

20,17

20,17

20,17

2.1.

оплата праці адміністративного персоналу

6 585 318,21

2.2.

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування адміністративного персоналу

1 448 770,01

2.3.

витрати з утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення

0,00

2.4.

витрати на оплату професійних послуг (юридичні, аудиторські), послуг зв'язку, розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів

0,00

2.5.

податки і збори (обов'язкових платежів), крім тих,

що включаються до планованої виробничої собівартості послуг

0,00

2.6.

інші витрати (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські витрати, розв'язання спорів у судах, передплата періодичних професійних видань тощо)

0,00

3.

витрати із збуту послуг:

2 292 654,52

1 958 210,00

106 575,18

227 869,34

витрати на збут, %

5,75

5,75

5,75

5,75

3.1.

оплата праці персоналу

1 879 225,02

3.2.

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу

413 429,50

3.3.

оплата інформаційних послуг

0,00

3.4.

виготовленням розрахункових документів

0,00

3.5.

амортизація та утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, пов'язаних із збутом послуг

0,00

4.

інші витрати з операційної діяльності

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

витрати із сплати відсотків за користування отриманими кредитами, витрати за договором фінансового лізингу (оренди) та витрати, пов'язані із запозиченнями для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності.

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

рівень рентабельності у т.ч.:

5 105 781,91

3 637 832,15

197 988,28

1 269 961,48

% рентабельності

10,18

8,49

8,49

25,47

рентабельність яка спрямовується на інвестиційну програму

236 240,00

201 778,12

10 981,73

23 480,14

7.

витрати на реалізацію інвестиційної програми, у т.ч. за рахунок:

4 131 056,00

3 528 431,81

192 034,18

410 590,00

7.1.

амортизації основних виробничих засобів

3 894 816,00

3 326 653,69

181 052,45

387 109,86

7.2.

планового прибутку

236 240,00

201 778,12

10 981,73

23 480,14

8.

вартість захоронення тпв на полігоні

6 111 025,73

5 219 570,40

284 074,06

607 381,27

повні витрати на реалізацію послуг (без пдв)

65 279 137,71

55 033 306,62

2 995 176,54

7 250 654,55

тариф на 1 м3 без пдв

79,04

78,02

78,02

88,33

9.

пдв

13 055 827,54

11 006 661,32

599 035,31

1 450 130,91

повна собівартість та витрати на реалізацію інвестиційної програми з пдв

78 334 965,25

66 039 967,94

3 594 211,85

8 700 785,46

об'єм послуг, м3

825 849,00

705 377,00

38 390,00

82 082,00

тариф на 1 м3 з пдв

94,85

93,62

93,62

106,00