Інформування споживачів про намір здійснити зміну тарифа з 01.07.2019 р.

Шановні мешканці міста Маріуполя!

Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 виконавець послуг поводження з побутовими відходами - КП «Комунальник», інформує споживачів про намір здійснити зміну тарифів з 01.07.2019 на послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів (згідно Постанови КМУ №318 від 27.03.2019 р. «Про внесення змін до деяких постанов КМУ»), шляхом коригування існуючих тарифів, затверджених рішенням виконавчого комітету Маріупольської міської ради за № 323 від 18.07.2018р.

Для своєчасного вивезення ТПВ, забезпечення необхідного санітарного стану міста, КП «Комунальник» зобов’язане переглянути тарифи в сторону їх підвищення. З 01.07.2019 року підприємством планується підвищення тарифу на послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів. Періодичність вивезення з багатоквартирних будинків – щоденно, приватного сектору та інших споживачів – згідно графіків та договорів.

Обґрунтування причин зміни тарифів – це  коригування окремих їх складових витрат, а саме: підвищення вартості захоронення ТПВ на полігоні в 3,358 разів, оплати праці персоналу, діяльність якого безпосередньо пов’язана з технологічним процесом, та внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в 1,28 разів (згідно Змін та доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої  промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 - 2018 роки, зареєстрованих Міністерством соціальної політики України за № 26 від  04.12.2018 р.).

На даний час були проведені розрахунки, які представлені Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради для розгляду та затвердження в установленому порядку.

Таким чином, з 01.07.19р. пропонується встановити наступні тарифи:

  • Населення – 93,62 грн. (підвищення від чинного тарифу на 22,57%) (з одного мешканця в місяць, що проживає в державному секторі – 15,45 грн. – підвищення на 2,85 грн.; в приватному секторі - 17,79 грн. – підвищення на 3,28 грн.).
  • Бюджетні установи - 93,62 грн. (підвищення від чинного тарифу на 22,57%).
  • Інші споживачі - 106,00 грн. (підвищення від чинного тарифу на 19,42%).

Також, до Вашої уваги пропонується ознайомитись зі структурою тарифу (з урахуванням коригування окремих складових) на послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів, яка представлена для розгляду (див. нижче):

Структура тарифу на послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів

Статті витрат

Загальні витрати, грн.

Населення, грн.

Бюджетні установи, грн.

Інші споживачі, грн.

Об'єм послуг, м3

825849

705377

38390

82082

Повна планована собівартість послуг (урахування послуг з захоронення тпв)

56 278 539,80

48 068 820,78

2 616 135,81

5 593 583,21

Повна планована собівартість послуг (без урахування послуг з захоронення тпв)

50 167 514,07

42 849 250,38

2 332 061,75

4 986 201,94

Повна планова собівартість вивезення 1 м3 тпв

60,75

60,75

60,75

60,75

1.

Планована виробнича собівартість:

39 840 771,33

34 028 937,20

1 852 018,00

3 959 816,13

Планова виробнича собівартість 1 м3

48,24

48,24

48,24

48,24

1.1.

Прямі витрати на оплату праці (персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом)

17 235 215,24

1.2.

Прямі матеріальні витрати:

14 370 646,00

1.2.1.

Прямі витрати на придбання палива

11 172 319,00

1.2.2.

Прямі витрати на придбання матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів для забезпечення технологічного процесу

3 198 327,00

1.3.

Інші прямі витрати:

3 791 747,35

1.3.1.

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу

3 791 747,35

1.3.2.

амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення

0,00

1.3.3.

інші виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним об'єктом витрат

0,00

1.4.

Загальновиробничі витрати:

4 443 162,74

1.4.1

Оплата праці загальновиробничого персоналу

2 662 164,87

1.4.2

Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для загальновиробничого персоналу

585 676,27

1.4.3

Витрати на утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, пожежною і сторожовою охороною об'єктів виробничого призначення, утриманням санітарних зон, оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств

201 871,00

1.4.4

Витрати на опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття, та інші витрати, пов'язані з експлуатацією виробничих приміщень

373 560,00

1.4.5

Витрати на обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов'язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв

558 922,00

1.4.6

Витрати на охороною навколишнього середовища

10 009,00

1.4.7

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення

0,00

1.4.8

Податки, збори (обов'язкові платежі)

50 959,60

2.

Адміністративні витрати:

8 034 088,22

6 862 103,18

373 468,57

798 516,47

Адміністративні витрати, %

20,17

20,17

20,17

20,17

2.1.

Оплата праці адміністративного персоналу

6 585 318,21

2.2.

Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування адміністративного персоналу

1 448 770,01

2.3.

Витрати з утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення

0,00

2.4.

Витрати на оплату професійних послуг (юридичні, аудиторські), послуг зв'язку, розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів

0,00

2.5.

Податки і збори (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються до планованої виробничої собівартості послуг

0,00

2.6.

Інші витрати (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські витрати, розв'язання спорів у судах, передплата періодичних професійних видань тощо)

0,00

3.

Витрати із збуту послуг:

2 292 654,52

1 958 210,00

106 575,18

227 869,34

Витрати на збут, %

5,75

5,75

5,75

5,75

3.1.

Оплата праці персоналу

1 879 225,02

3.2.

Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу

413 429,50

3.3.

Оплата інформаційних послуг

0,00

3.4.

Виготовленням розрахункових документів

0,00

3.5.

Амортизація та утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, пов'язаних із збутом послуг

0,00

4.

Інші витрати з операційної діяльності

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Витрати із сплати відсотків за користування отриманими кредитами, витрати за договором фінансового лізингу (оренди) та витрати, пов'язані із запозиченнями для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності.

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Рівень рентабельності у т.ч.:

5 105 781,91

3 637 832,15

197 988,28

1 269 961,48

% рентабельності

10,18

8,49

8,49

25,47

рентабельність яка спрямовується на інвестиційну програму

236 240,00

201 778,12

10 981,73

23 480,14

7.

Витрати на реалізацію інвестиційної програми, у т.ч. за рахунок:

4 131 056,00

3 528 431,81

192 034,18

410 590,00

7.1.

амортизації основних виробничих засобів

3 894 816,00

3 326 653,69

181 052,45

387 109,86

7.2.

планового прибутку

236 240,00

201 778,12

10 981,73

23 480,14

8.

Вартість захоронення тпв на полігоні

6 111 025,73

5 219 570,40

284 074,06

607 381,27

Повні витрати на реалізацію послуг (без пдв)

65 279 137,71

55 033 306,62

2 995 176,54

7 250 654,55

Тариф на 1 м3 без пдв

79,04

78,02

78,02

88,33

9.

ПДВ

13 055 827,54

11 006 661,32

599 035,31

1 450 130,91

Повна собівартість та витрати на реалізацію інвестиційної програми з пдв

78 334 965,25

66 039 967,94

3 594 211,85

8 700 785,46

Об'єм послуг, м3

825 849,00

705 377,00

38 390,00

82 082,00

Тариф на 1 м3 з пдв

94,85

93,62

93,62

106,00

Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 7 днів з моменту даного оголошення, за місцезнаходженням комунального підприємства «Комунальник» (м. Маріуполь, вул. Набережна,18). Орган уповноважений встановити тарифи – виконавчий комітет Маріупольської міської ради (м. Маріуполь, вул. Мира, 70), його структурний підрозділ , який здійснює перевірку розрахунку тарифу – Департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської Міської ради (м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5).

Діючий тариф за 1 м3 з ПДВ (з 01.09.2018 р. по теперішний час) для населення та бюджету – 76,38 грн., процент зростання з 01.07.2019 – 22,57%, для інших споживачів  88,76 грн., процент зростання з 01.07.2019 на 19,42%.

З повагою, адміністрація КП «Комунальник»
вул. Набережна, 18
Телефон: 41-11-82, (068) 391-05-04
e-mail: kommunalnik16@ukr.net


Комментарии.
Страницы:
1
горгона
-1

Мусор- золотое дно Все вам мало! Добрались с1,53
до 15,45.

Опубликовано 30.05.2019 15:14:14, город мариуполь
Ольга
+4

а вам бы хотелось все услуги даром получать? мусорные баки ломятся от отходов (плохо живем?)Люди трудятся, график соблюдается,техника закупается- это должно оплачиваться. Хаплявный принцип потребления характризует люмпенов, надеюсь, здесь их не подавляющее большинство.

Опубликовано 31.05.2019 09:36:00, город Маріуполь
Добавьте комментарий